Vraag 2-Y

In welk jaar is het oudste deel van de Zevenhuizerplas opgeleverd?

A. 1971

B. 1975

C. 1976

D. 1978

Antwoord