Vraag 16-K

Hoeveel molens staan er in de Eendragtspolder?

A. 1
B. 4
C. 5
D. 6

Technische problemen?

Bel: 06-24950671