Vraag 11-P

Welk deel van de plas is het diepst?

A. Noord deel
B. Oostelijk deel
C. Zuidelijk deel
D. Westelijk deel

Technische problemen?

Bel: 06-24950671