Vraag 14-M

Het gebied rondom de Zevenhuizerplas en de Eendrachtspolder is geliefd bij vogels.

Welke jonge vogels zie je op deze foto?

A. Dwerguil
B. Slechtvalk
C. Torenvalk
D. Boomvalk

Technische problemen?

Bel: 06-24950671